Kto sme

Jaskyniarsky klub Strážovské vrchy

Kto sme

Jaskyniarsky klub Strážovské vrchy je jednou z organizačných zložiek Slovenskej speleologickej spoločnosti, odborného občianskeho združenia záujemcov o kras a speleológiu. Jaskyniarsky klub má právnu subjektivitu (IČO 34059849), sídlo v Považskej Bystrici, Stred 66/61 a má bezmála 50 členov - dobrovoľných jaskyniarov. Predsedom (štatutárnym zástupcom) klubu je Mgr. Bohuslav Kortman. Hlavnou náplňou činnosti klubu je poznávanie, objavovanie, registrovanie, dokumentovanie a ochrana krasových javov, predovšetkým jaskýň, v oblasti Strážovských vrchov, Súľovských vrchov a inde. V týchto krasových územiach členovia klubu vykonávajú praktický speleologický prieskum a výskum, v rámci výkonu speleologickej strážnej služby zabezpečujú ochranu a starostlivosť o jaskyne a venujú sa aj environmentálnej výchove a vzdelávaniu verejnosti. Pritom spolupracujú s inými jaskyniarskymi klubmi na Slovensku, so Správou slovenských jaskýň a Slovenským múzeom ochrany prírody a jaskyniarstva v Liptovskom Mikuláši, so Štátnou ochranou prírody, Správou CHKO Strážovské vrchy v Považskej Bystrici, Klubom slovenských turistov a s ďalšími organizáciami a záujemcami. Počas svojho pôsobenia od roku 1999 objavili a zdokumentovali mnohé jaskyne najmä v Strážovských a Súľovských vrchoch, okrem iných aj v súčasnosti najhlbšiu a najväčšiu jaskyňu Strážovských vrchov - Beňovu medvediu jaskyňu na Hrubej Kačke, hlbokú 150 metrov, a Četníkovu svadbu na Strážove, dlhú skoro 1500 metrov. Túto jaskyňu, ako aj Jánošíkovu jaskyňu, Strážovskú priepasť, Priepasť medzi Kačkami (Kortmanku), jaskyne Džimova spása a Kamenný dážď, Otcovu jaskyňu a Pružinskú Dúpnu jaskyňu uzavreli, aby nedochádzalo k ich poškodzovaniu a zabránilo sa aj prípadným úrazom návštevníkov. Aj ich zásluhou boli vyhlásené za verejnosti voľne prístupné tri jaskyne: Pružinská Dúpna jaskyňa (od mája do októbra, treba sa vopred ohlásiť) a Babirátka (celoročne) neďaleko Pružiny-Priedhoria, Partizánska jaskyňa (celoročne) na Veľkom Maníne nad Záskalím; pripravuje sa vyhlásenie Malej Temnej jaskyne pri Zemianskej Závade. K tejto jaskyni vybudovali nedávno náučný chodník, návštevníkom Pružinskej Dúpnej jaskyne už dlhšie slúži náučný chodník, ktorý pomenovali po Karolovi Brančíkovi. Každoročne organizujú podujatie s názvom ZELENÁ MODRÁ 

v Čelkovej Lehote a Pružinskej Dúpnej jaskyni a Strážovské vrcholenie na Kortmanke                     v spolupráci  s obcami Čelkova Lehota a Pružina, ako aj s OZ Mikroregión Strážovské vrchy          a OOCR Región Horné Považie, ktorých členom je aj Jaskyniarsky klub Strážovské vrchy.

JK Strážovské vrchy, Mgr. Bohuslav Kortman, Stred 66/61, 017 01, Považská Bystrica ,+421 905 488 028 
administrátor : pesko@speleostrazov.sk 

Vytvorené službou Webnode
Vytvorte si webové stránky zdarma! Táto stránka bola vytvorená pomocou služby Webnode. Vytvorte si vlastný web zdarma ešte dnes! Vytvoriť stránky