Plán aktivít na rok 2023

Plánované aktivity JKSV v roku 2023

 • Výročná členská schôdza 28. 1.
 • Účasť na predsedníctve SSS a Speleomítingu 24. a 25. 3.
 • Prac. akcia v Dobrolínskej jaskyni (s KST V. Uherce a SK Tribeč) jar
 • Podujatie Zelená modrá, 13. ročník (v Čelkovej Lehote a Pružinskej Dúpnej j.):

            turistický pochod Čelkovská dvanástka, cyklotrasa, country festival,
            nasvietenie Pružinskej Dúpnej jaskyne a koncert v jaskyni 24. a 25. 6.

 • Jaskyniarsky týždeň SSS Bystrá 30. 8. až 3. 9.
 • Akcia Strážovské vrcholenie, 9. ročník ako sprievodné podujatie Horomil Festu 1. 10.
 • Akcie v Pružinskej Dúpnej jaskyni - Kocúrkovo
 • Pokračovanie paleontologického výskumu v Pružinskej Dúpnej jaskyni (so ZO Býčí skála ČSS)
 • Kortmanka, práce v priepasti
 • Jaskyne na Hrubej Kačke, pokračovanie v ich prolongácii a zameriavaní
 • Prieskumné a mapovacie práce v Četníkovej svadbe, zabezpečenie vchodu jaskyne proti zavaleniu, spriechodnenie spojenia so Strážovskou priepasťou
 • Prieskum a sondovanie v ďalších jaskyniach Strážovských a Súľovských vrchov, v lokalitách Považského Inovca a Tribeča
 • Aktivity v Dúpnej a iné akcie pre školy a verejnosť, spolupráca s obcou Pružina, zariadeniami a organizáciami CR atď.
 • Predĺženie trasy NCH Karola Brančíka - z Pružiny k Dúpnej jaskyni
 • Temné jaskyne, prieskumné a ochranárske práce, práce na NCH z H. Moštenca k j. Humno a Temným j., vyhotovenie infopanela
 • Osadenie nového smerovníka, informačných tabuliek pri Partizánskej jaskyni
 • Pravidelne aktualizovať vývesnú skrinku v AC Manínska Tiesňava
 • Iné prezentácie v rámci PR (public relations), spolupráca s médiami
 • Spolupráca v rámci členstva JK v OZ Mikroregión Stráž. vrchy a OOCR Región Horné Považie
 • Spolupráca s inými jaskyniarskymi, turistickými, príp. horolezeckými klubmi, najmä s OS Tribeč, JK Dubnica nad Váhom, Terchová a i., prac. návšteva Prosieckej jaskyne s SC Chočské vrchy
 • Zájazd
 • Projekty (mesto, VÚC...)
 • Publikovať v Spravodaji, Krásach Slovenska a inde vrátane klubovej webovej stránky, tú pravidelne aktualizovať
 • Vydať vreckový kalendárik a nástenný kalendár 2024
 • Príprava a vydanie informačných materiálov a iných publikácií

JK Strážovské vrchy, Mgr. Bohuslav Kortman, Stred 66/61, 017 01, Považská Bystrica ,+421 905 488 028 
administrátor : pesko@speleostrazov.sk 

Vytvorené službou Webnode
Vytvorte si webové stránky zdarma! Táto stránka bola vytvorená pomocou služby Webnode. Vytvorte si vlastný web zdarma ešte dnes! Vytvoriť stránky