Aktivity

Prekvapenie v Súľovkách

Bohuš Kortman

Kto by nepoznal Súľovské skaly? Túto národnú prírodnú rezerváciu v Súľovských vrchoch pri Bytči navštevujú najmä turisti, ale aj horolezci či skalolezci, fotografi a filmári. Už dávnejšie sme zavítali aj jaskyniari, hoci jaskýň je v Súľovských skalách pomenej. Známa je predovšetkým Šarkania diera, ktorá tvorí súčasť trasy náučného chodníka. Táto 60 metrov dlhá puklinová jaskyňa vznikla zvetrávaním zlepencovej horniny. Našli sa v nej paleontologické a archeologické pamiatky - pozostatky vyhynutých zvierat a dôkazy jej osídlenia človekom už v kamennej dobe. V porovnaní s neďalekými Manínmi, kde v súčasnosti evidujeme až 80 jaskýň, sa v aktuálnom zozname jaskýň Slovenskej republiky nachádza len čosi viac ako 10 jaskýň, aj to prevažne v okolí Súľova-Hradnej.

Preto nás pri nedávnej návšteve Hlbockého vodopádu neďaleko obce Hlboké nad Váhom, ktorá leží z opačnej strany Súľovských skál, prekvapila jaskyňa s pomerne veľkým vchodom nad turistickým chodníkom povyše vodopádu. Jej dĺžku sme odhadli na najmenej 10 metrov, čo nie je na tamojšie pomery až tak málo. Po návrate domov som zistil, že táto jaskyňa v zozname jaskýň SR chýba a ani v literatúre nie je o nej alebo iných jaskyniach v katastri Hlbokého zmienka. Prekvapilo ma to, lebo som nepredpokladal, že v Súľovských skalách sa dá ešte nájsť jaskyňa, o ktorej by speleológovia nevedeli. Opak bol pravdou, ba ukázalo sa, že takýchto jaskýň je v okolí Hlbokého ešte viac.

Čoskoro som sa do Hlbokého vybral znova, tentoraz s domácim sprievodcom pánom Zrebným, poľovníkom a znalcom okolitej prírody. Ten ma zaviedol k niekoľkým jaskyniam, či ako ich Hlbočania nazývajú -"zálupám". Pritom možno očakávať, že členitý terén s množstvom skalných útvarov z vápnitého súľovského zlepenca ukrýva ďalšie jaskynné priestory. Niektoré z nich využívali alebo stále využívajú ako svoje obydlia jazvece, iné mohli poslúžiť ako príležitostný úkryt či dočasné útočisko človeku. Môj sprievodca mi predtým, ako sme sa rozlúčili, ukázal, kde vie ešte o jednej "zálupe", a vysvetlil, ako sa k nej dostať.

Nedalo mi to, a tak už na tretí deň sme s Mirom Jakúbekom kráčali z konca dediny smerom k Hlbockému vodopádu. Ešte pred ním sme odbočili doprava a strmým svahom vystúpili medzi Malý a Veľký hrebeň na miesto, na ktorom by podľa opisu p. Zrebného mala byť jaskyňa. Bola tam, a celkom pekná! Za priestranným jaskynným portálom s ohniskom na dne pokračovala dovnútra skalnej steny postupne sa zužujúca dutina, dlhá necelých 12 metrov. Miro sa pokúsil dostať za úžinu na konci jaskyne, ale keď sa mu to nepodarilo, vybral sa na povrchový prieskum.

Práve som končil náčrt jaskyne, keď ma pozdravili okoloidúci turisti z Hlbokého. Od nich som sa dozvedel, že jaskyňu Hlbočania volajú Veľká komora. Stretli sa aj s Mirom, ktorý medzitým našiel na Veľkom hrebeni ďalšiu jaskynku. Aj tú sme spolu zdokumentovali a po neúspešnom hľadaní ešte jednej, údajne desaťmetrovej jaskyne, o ktorej mu turisti povedali, sme sa nakoniec dostali až k vodopádu. Vydarenú akciu sme skončili unavení, ale spokojní s jej výsledkom. Povedali sme si, že sa sem určite ešte vrátime s ďalšími členmi nášho jaskyniarskeho klubu a spoločne sa pokúsime zaplniť biele miesta v speleologickej mape Súľovských skál. 

fotografie tu


Jaskyniarstvo

Publikované dňa: 7. marca 2020

Dnes nás navštívil Peter Peško - jaskyniar (speleológ). Skautky a skauti s napätím počúvali výklad a sledovali prezentáciu, v ktorej nám náš hosť porozprával o jaskyniach na Slovensku. S otvorenými ústami sme pozerali obrázky, mohli sme si vziať do rúk a prezrieť jaskynné kamene.

Dozvedeli sme sa zaujímavé informácie o jaskyniach, ktorá jaskyňa je najdlhšia na Slovensku, v akej najväčšej jaskyni Peter bol.

Speleológia je latinské slovo, ktoré sa skladá:

  • speleo - jaskyňa
  • logos - veda

- takže speleológia je veda, ktorá sa zaoberá skúmaním a výskytom jaskýň. Teda cieľom je nájsť jaskyňu, zdokumentovať jej výskum (archeológia, geológia...) a zakresliť ju do mapy.

Vysvetlil nám, čo znamená skratka SSS - Slovenská speleologická spoločnosť.
Na Slovensku máme 7500 jaskýň, z nich najdlhšia - Demänovský jaskynný systém - meria 41 681 metrov a najhlbšie sú Hipmanove jaskyne - 499 metrov. Najbližšia jaskyňa je v Nitre pod kopcom.

Veľmi pekne ďakujeme za prezentáciu, zaujímavé informácie o speleológii, pekné fotografie, ale aj hmatateľné predmety - jaskynné kamene (horniny a minerály).

Tento záznam bol publikovaný v 2020, Družinovka, skauting,

 https://skautnz.sk/jaskyniarstvo/. (Prevzaté a upravené pre www.speleostrazov.sk)


Horomil Temne 2020

Jaskyniari predstavili nový náučný chodník i jaskyne

Ešte v júni sme uverejnili článok s pozvánkou na výlet po šiestich náučných chodníkoch v okolí nášho mesta. Nedávno k nim pribudol siedmy - Náučný chodník Temné jaskyne. Poslednú septembrovú nedeľu sa po ňom vybrali na prechádzku k jaskyniam viacerí Považskobystričania, ale aj ostatní záujemcovia, ktorí prijali pozvanie Jaskyniarskeho klubu Strážovské vrchy jaskyniarov zo Strážovských vrchov na tohtoročnom Horomil Feste. Od predsedu klubu Bohuslava Kortmana sme sa o tom dozvedeli viac.

Odkiaľ a kam po náučnom chodníku?

Temné jaskyne, známe aj pod niekdajším názvom Závadské jaskyne, ležia v katastri Horného Moštenca, dnes súčasti Považskej Bystrice. Viaže sa k nim najstaršie, praveké ľudské osídlenie na území mesta. Pravdaže, človek ich využíval či navštevoval aj v neskorších obdobiach, v minulom storočí sa o ne začali zaujímať archeológovia a speleológovia. V súčasnosti v jaskyniach bádajú členovia Slovenskej speleologickej spoločnosti z nášho jaskyniarskeho klubu, ktorí spolu s dlhoročným púchovským turistom-značkárom Gustom Kubáňom vyznačili náučný chodník vedúci zo Zemianskej Závady k Malej Temnej jaskyni.

Jaskyne treba chrániť

Ešte predtým pri tejto jaskyni, na začiatku a uprostred trasy chodníka k nej osadili tri informačné tabule, čo predstavuje prvý krok k jej vyhláseniu za verejnosti voľne prístupnú jaskyňu. My jaskyniari sme presvedčení, že to povedie aj k pozitívnemu správaniu širokej verejnosti k prírode a životnému prostrediu i k utváraniu ekologického a kultúrneho povedomia najmä mladých ľudí. Zároveň sa v súčinnosti so Správou slovenských jaskýň pripravuje sezónna uzávera Veľkej Temnej jaskyne, aby sme zamedzili vyrušovanie zimujúcich netopierov príležitostnými návštevníkmi. Tým sa vyjde v ústrety potrebám ochrany prírody a starostlivosti o tieto vzácne prírodné pamiatky.

K horomil festu patria i jaskyne a jaskyniari

Ako organizátorov sprievodného podujatia Horomil Festu nás potešili priaznivé reakcie jeho účastníkov po prehliadke Temných jaskýň. Návštevníkov nebolo síce veľa, ale veríme, že sa k nim pridajú ďalší záujemcovia o jaskyne a azda i budúci jaskyniari. Aj s týmto zámerom sa náš jaskyniarsky klub predstavil publiku už v samom úvode prvého dňa Horomil Festu v považskobystrickom kine Mier. V autentickom filmovom dokumente s názvom Jaskynná príťažlivosť z prostredia Strážovských a Súľovských vrchov sme chceli zobraziť predovšetkým náročnú prieskumnú činnosť speleológov v zložitých podmienkach podzemného sveta, ale aj krásy najvýznamnejších objavených jaskýň. Vo svojom vystúpení dvaja z nás odpovedali na otázky moderátora i divákov, pripomenuli vlaňajšie 20. výročie vzniku klubu a na záver sme zahrali a zaspievali jednu z našich jaskyniarskych pesničiek.

Viac sa o Temných jaskyniach môžete dozvedieť v aktuálnom dvojčísle časopisu Krásy Slovenska alebo prostredníctvom webovej stránky jaskyniarskeho klubu www.speleostrazov.sk. Ale najlepšie bude, keď sa k nim vydáte sami zo Zemianskej Závady po novom náučnom chodníku s dĺžkou 1,2 km a prevýšením 120 m. 


Ako dopadla ZELENÁ MODRÁ 2018

Hneď na úvod treba povedať, že to bol jeden z najúspešnejších spomedzi doterajších 8. ročníkov. Určite pokiaľ ide o účasť na Čelkovskej desiatke prvý deň podujatia v sobotu 30. júna v Čelkovej Lehote či počet návštevníkov Pružinskej Dúpnej jaskyne a koncertu v nej v nedeľu 1. júla. Celková účasť na akcii prekročila tisícku! Na druhej strane účasť členov nášho JK zaostala za očakávaním, ale aj za potrebami organizácie celého podujatia, a to i v porovnaní s predchádzajúcimi ročníkmi. O to väčšie uznanie a poďakovanie si zaslúžia tí, ktorí priložili ruku k dielu, aby sa akcia vydarila. O spokojnosti návštevníkov svedčia priaznivé ohlasy mnohých z nich - páčila sa im trasa turistického pochodu, prostredie Kortmanky, pohoda na vystúpeniach country kapiel a večerná zábava v Čelkovej Lehote, pochutili si na baranine na mongolský spôsob a potešilo ich aj počasie: bolo síce chladnejšie, ale nepršalo. Vyvrcholením tohtoročnej ZELENEJ MODREJ bol nedeľný koncert speváckeho zboru Technik z Bratislavy v Pružinskej Dúpnej jaskyni, na ktorom nechýbali ani účastníci zo zahraničia a krátky šot z jaskyne odvysielala aj RTVS v hlavných správach. Návštevníkov zaujali prehliadky Dúpnej v sprievode našich členov, prezentácia Správy CHKO Strážovské vrchy a jaskyniarske pesničky Kortmanovcov pred vchodom do jaskyne.

Podujatie podporili obce Čelkova Lehota a Pružina, mesto Považská Bystrica, OZ Mikroregión Strážovské vrchy, Oľga Apoleníková, SHR.

Účasť členov a čakateľov JK na akcii:

sobota 30. 6. Boris Blaškovič, Laco Drábik, Alessio Drago, Jaro Galovič, Igor Haviar, Miro Jakúbek, Jano Kasák, Zuzka Kasáková, Bohuš Kortman, Daniela Kortmanová a Katka Niková; ako návštevník, resp. hosť Ľubo Čičkán a Igor Steiner

nedeľa 1. 7. Boris Blaškovič, Laco Drábik, Igor Haviar, Miro Jakúbek, Jano Kasák, Bohuš Kortman, Daniela Kortmanová, Miro Kocúrik, Katka Niková, Jožo Vrábel, ako návštevník M. Petrovič

Účinkujúci na Zelenej modrej 2018

30. 6. v Čelkovej Lehote

Bohuš Kortman - folk-country, Považská Bystrica

String Boys - country skupina, Bytča

Tabak - country skupina Jara Galoviča, Domaniža

Ranč - country skupina, Žarnovica

Skrytý talent - country tance, Považská Bystrica

1. 7. v Pružinskej Dúpnej jaskyni

Komorná zložka speváckeho zboru Technik STU, Bratislava

Autori fotografií vo fotogalérii: Z. Kortmanová, B. Kortman ml., B. Machciník, P. Pallo, L. Drábik

JK Strážovské vrchy, Mgr. Bohuslav Kortman, Stred 66/61, 017 01, Považská Bystrica ,+421 905 488 028 
administrátor : pesko@speleostrazov.sk 

Vytvorené službou Webnode
Vytvorte si webové stránky zdarma! Táto stránka bola vytvorená pomocou služby Webnode. Vytvorte si vlastný web zdarma ešte dnes! Vytvoriť stránky