Plán aktivít na rok 2019

Plánované aktivity JKSV v roku 2019

1. Jaskyniarsky Silvester 19. 1.
2. Výročná členská schôdza 2. 2.
3. Prac. akcia v Dobrolínskej jaskyni (s KST V. Uherce) 5. - 7. 4.
4. Účasť na Ekologickom jarmoku v Považskej Bystrici apríl
5. Účasť na Speleofóre ČSS v Sloupe (Moravský kras, ČR) 26. - 28. 4.
6. Účasť na predsedníctve SSS a Speleomítingu v Lipt. Jáne 10. - 12. 5.
7. Akcie v Pružinskej Dúpnej jaskyni
8. Podujatie Zelená modrá, 9. ročník (v Čelkovej Lehote a Dúpnej j.): turistický pochod Čelkovská desiatka, cyklotrasa, country festival, nasvietenie Pružinskej Dúpnej jaskyne a koncert v jaskyni 29. a 30. 6.
9. 60. jaskyniarsky týždeň SSS v Ždiari, Belianske Tatry 3. - 7. 7.
10. Návšteva jaskýň v rámci Horomil festu 29. 9.
11. Akcia Strážovské vrcholenie na Kortmanke a v Dúpnej, 7. ročník 6. 10.
12. Akcia s KST V. Uherce
13. Kortmanka, práce v priepasti, výdreva sondy
14. Jaskyne na Hrubej Kačke, pokračovanie v ich prolongácii a zameriavaní
15. Prieskumné práce v Četníkovej svadbe
16. Prieskum a sondovanie v ďalších jaskyniach Strážovských a Súľovských vrchov, v lokalitách Považského Inovca a Tribeča
17. Meračské práce v jaskyniach, vyhotovenie máp, dokončenie mapy Podskalskej jaskyne
18. Pokračovanie paleontologického výskumu v Pružinskej Dúpnej jaskyni (so ZO Býčí skála ČSS)
19. Aktivity v Dúpnej a iné akcie pre školy a verejnosť, spolupráca s obcou Pružina, RZ v Priedhorí, Penziónom pod Strážovom, organizáciami CR atď.
20. Temné jaskyne, prieskumné a ochranárske práce, práce na NCH, druhý informačný panel, uzáver Veľkej temnej jaskyne
21. Osadenie nového smerovníka, informačných tabuliek a reťazí pri Partizánskej jaskyni
22. Pravidelne aktualizovať vývesnú skrinku v AC Manínska Tiesňava
23. Iné prezentácie v rámci PR (public relations), spolupráca s médiami
24. Spolupráca v rámci členstva JK v OZ Mikroregión Stráž. vrchy a OOCR Región Horné Považie
25. Spolupráca s inými jaskyniarskymi, turistickými, príp. horolezeckými klubmi, najmä s JK Dubnica nad Váhom, Terchová a i.
26. Zájazd
27. Projekty (mesto, VÚC...)
28. Publikovať v Spravodaji a inde vrátane klubovej webovej stránky, tú pravidelne aktualizovať
29. Vydať vreckový kalendárik 2020
30. Príprava iných publikácií

JK Strážovské vrchy, Mgr. Bohuslav Kortman, Stred 66/61, 017 01, Považská Bystrica ,+421 905 488 028 
administrátor : pesko@speleostrazov.sk 

Vytvorené službou Webnode
Vytvorte si webové stránky zdarma! Táto stránka bola vytvorená pomocou služby Webnode. Vytvorte si vlastný web zdarma ešte dnes! Vytvoriť stránky