Správa o činnosti v roku 2022

Jaskyniarskeho klubu Strážovské vrchy

Slovenskej speleologickej spoločnosti v roku 2022

Na výročnej členskej schôdzi JK Strážovské vrchy 5. 2. 2022 v Manínskej Tiesňave sa zúčastnilo 19 riadnych členov, 2 pridružení členovia, 1 čakateľ a 5 hostí. Za nových členov sme prijali čakateľov Patrika Čarnogurského a Bohuslava Púčeka. Členstvo sa zrušilo Adamovi Turečekovi na jeho vlastnú žiadosť. Na konci roka mal klub 45 riadnych členov. V zložení výboru nenastali zmeny: B. Kortman (predseda), L. Drábik, J. Kasák, D. Kortmanová, M. Lisý. Klub s vlastnou právnou subjektivitou naďalej pôsobil ako kolektívny člen Slovenskej speleologickej spoločnosti, predseda klubu bol na valnom zhromaždení SSS opätovne zvolený za člena výboru SSS.

Činnosť klubu v porovnaní s predchádzajúcim rokom napredovala menej, keď podľa 94 technických denníkov JKSV (48 Kortman, 21 Lisý, 11 Slivka, 5 Drábik, 4 Čičkán, 2 Vrábel, po 1 Machciník, Peško a Hampl) a ostatnej dostupnej evidencie za celý rok uskutočnilo 137 akcií (rok predtým 88 TD a 160 akcií), z toho skoro 50 boli prehliadky Pružinskej Dúpnej jaskyne (PDJ) s návštevníkmi. V niektoré dni sa konalo viac samostatných akcií, niekoľko akcií bolo viacdňových. Poradie členov podľa počtu akcií zaznamenaných v doručených technických denníkoch a záznamoch JKSV: Kortman 87 (41 PDJ), Kortmanová 36 (26 PDJ), Ruček 15 (4 PDJ), Lisý 22, Peško a Zábojník 13, Drábik 12 (1 PDJ), Púček, Slivka a Vrábel 11, Čičkán 10, Jakúbek a Čarnogurský 8, Ftorek 6 (2 PDJ), Kasák 5, Haviar a Bodnár 5 (po 1 PDJ), Krekáčová 4, Lieskovec a Machciník 3, Repka a Žitný 2, Kardoš, Kocúrik, Pružinec, Niková 1. Aspoň na 1 akcii sa zúčastnilo 26 členov (pred rokom ich bolo 27). Najviac akcií spomedzi čakateľov a iných účastníkov: Blaškovič 6, Vrábel ml. a Gabriš 4, Turza a Brescher 3. Na našich akciách sa zúčastňovali aj členovia iných jaskyniarskych skupín a klubov SSS a naopak viacerí členovia nášho JK sa zúčastňovali akcií iných JS a K (najviac Lieskovec 18, Ruček 10, Slivka 7 akcií). Niekoľko členov bolo na Jaskyniarskom týždni v Malých Karpatoch, zastúpenie sme mali aj na iných celoslovenských podujatiach SSS vrátane valného zhromaždenia a Speleomítingu v L. Mikuláši.

Náplňou akcií bola praktická speleologická činnosť v teréne, ale vo veľkej miere aj exkurzné a iné aktivity vyplývajúce z poslania SSS a klubových potrieb vrátane akcií organizovaných pre širokú verejnosť každý rok. Pracovné úsilie v Strážovských vrchoch sa sústredilo na tieto jaskyne, resp. krasové lokality: PDJ a najbližšie okolie (13 akcií), J. na Hrádku (4), Kamenný dážď (3), Babirátka a Priepasť v Sietnej (2), v Súľovských vrchoch Temné jaskyne (9), J. pod vrcholom M. Manína (4) a okolie Hlbockého vodopádu (3), v Tribeči to bola Zvislá j. na Žibrici (18). O tom, že pracovať sa do jaskýň u nás chodilo menej, svedčí aj to, že napr. v našej najväčšej jaskyni Četníkovej svadbe sme boli len raz, rovnako aj v najhlbšej Beňovej medvedej j. či v j. Džimovej spása. Na druhej strane sa pracovne navštevovali aj jaskyne v pôsobnosti iných OS a K (napr. jaskyne v Tatrách, Fatrách, pri Nitre či Dobrolínska j.).

V speleologickom prieskume krasu a jaskýň v pôsobnosti JKSV na území Strážovských a Súľovských vrchov, ale ani na území Tribeča sme nedosiahli výraznejšie úspechy. Museli sme sa uspokojiť s objavom novej jaskyne pod vrcholom Malého Manína, do ktorej sme sa prekopali 16. 1. a má zatiaľ dĺžku do 20 a hĺbku asi 15 m. Konečne sa nám podarilo nájsť Dingovu jaskyňu na Podskalskom Roháči (dl. asi 5 m) a na Hrádku pri Priedhorí sme lokalizovali ďalšiu vyše 5 m jaskyňu, ktorá nie je v zozname jaskýň SR. Do tohto zoznamu pribudne aj 6 nových, dovtedy neevidovaných menších jaskýň v okolí Hlbockého vodopádu v Súľovských skalách; jaskyne sme zamerali a článok o nich aj s mapami sme uverejnili v Spravodaji 4/2022, kde vyšiel i článok o Podskalskej jaskyni, ktorej mapu sme vlani tiež dokončili. Zamerali sa aj niektoré doteraz nezmapované priestory Beňovej medvedej jaskyne (skoro 60 m).

Okrem akcií exkurzného charakteru (PDJ, Temné j., Otcova a Matkina j., Jašteričia priepasť a iné) sa vo viacerých jaskyniach vykonávali prieskumné sondovacie či kopáčske práce, transport materiálu, zisťovanie prúdenia vzduchu a meranie teplôt, video-fotografická a iná dokumentácia jaskýň či účasť na ich výskume. V PDJ v auguste a septembri pokračoval paleontologický výskum v spolupráci s jaskyniarmi z Moravského krasu, vo viacerých jaskyniach sa rátali netopiere. Popritom i samostatne sa vykonával povrchový prieskum krasu (raz s využitím termokamery) a iné terénne práce. Vystrojovala sa Zvislá j. na Žibrici.

Náplňou viacerých akcií bola ochrana jaskýň a starostlivosť o krasové javy. V tejto oblasti našej činnosti sme spolupracovali s pracovníkmi ŠOP - Správy slovenských jaskýň a Správy CHKO Strážovské vrchy. Išlo o čistenie jaskýň a ich okolia, kontroly, opravy a údržbu uzáverov jaskýň a informačných tabúľ (NCH Temné jaskyne, na NCH k PDJ), údržba chodníka k J. pod Černokňažníkom. Dali sme vyhotoviť kovový mrežový uzáver Veľkej Temnej jaskyne a koncom roka sme ho vo vchode osadili a priestor pred ním upravili. Túto jaskyňu, ako aj Malú Temnú jaskyňu a jaskyňu Humno (obe budú čoskoro na náš návrh vyhlásené za verejnosti voľne prístupné jaskyne) sme označili informačnými tabuľkami. Na oboch základniach sa vykonávali údržbárske a iné práce (chystanie dreva, kosenie lúky, úpravy interiéru a i.).

V Pružinskej Dúpnej jaskyni sme koncom júna sprevádzali návštevníkov v rámci 12. ročníka nášho podujatia; na jaskynnom koncerte venovanom 180. výročiu narodenia K. Brančíka vystúpili operná speváčka T. Janeková a FS Mestečko. Prvý deň tohto podujatia patril tradične turistickému pochodu Čelkovská dvanástka a stretnutiu interpretov s priaznivcov country hudby v Čelkovej Lehote. Začiatkom októbra sa uskutočnil v našej réžii 8. ročník Strážovského vrcholenia, tentoraz ako sprievodné podujatie považskobystrického Horomil Festu pri Temných jaskyniach s prehliadkami jaskýň a inými atrakciami.

Príležitostne a po predchádzajúcej dohode sme vyšli v ústrety ďalším, ktorí prejavili záujem o prehliadku Pružinskej Dúpnej jaskyne. Návštevníkom z celého Slovenska i zo zahraničia (ČR, Ukrajina, Nemecko, Francúzsko, Belgicko, USA) sme poskytli lektorské a sprievod-covské služby s náučno-výchovným i ochranárskym zameraním. Na prezentáciu činnosti JKSV a SSS sme využili aj našu účasť na otváracom dni Ekorezortu Vendelín v Podskalí, na júlovom Ekodni v Pov. Bystrici a októbrovom Dni otvorených dverí v sídle TSK, prednášky a besedy s predsedom a ďalšími členmi JK sa konali aj vo Vlastivednom múzeu v P. Bystrici, DSS v tomto okresnom meste a v Dolnom Lieskove, v Kúpeľoch Nimnica, na FPT Trenčianskej univerzity v Púchove a ZŠ v Nových Zámkoch. Do povedomia širokej verejnosti v pokračujúcom Medzinárodnom roku jaskýň a krasu sa klub dostal aj prostredníctvom miestnych, regionálnych i celoslovenských médií a internetu (napr. články v Považskobystrických novinkách, relácie v rádiách Regina a Slovensko, jaskyniarskej verejnosti sme sa predstavili na Speleomítingu v L. Mikuláši filmom Jaskynná príťažlivosť a článkami v Spravodaji SSS - v č. 1 vyšla správa o činnosti nášho JK za rok 2020, v č. 3 sme mali dva príspevky a písalo sa aj o našich jubilantoch a do č. 4 sa dostali až tri príspevky. Na našu prezentáciu poslúžili tradičné vreckové kalendáriky.

Počet členov: 45

Počet akcií: 144, počet TD: 94

Objavených: 56 m, vykopaných 13 m, zameraných: 104 m

Bohuslav Kortman, predseda JK

JK Strážovské vrchy, Mgr. Bohuslav Kortman, Stred 66/61, 017 01, Považská Bystrica ,+421 905 488 028 
administrátor : pesko@speleostrazov.sk 

Vytvorené službou Webnode
Vytvorte si webové stránky zdarma! Táto stránka bola vytvorená pomocou služby Webnode. Vytvorte si vlastný web zdarma ešte dnes! Vytvoriť stránky