Plán aktivít na rok 2020

Plánované aktivity JKSV v roku 2020

 • Výročná členská schôdza 1. 2.
 • Prac. akcia v Dobrolínskej jaskyni (s KST V. Uherce) 17. - 19. 4.
 • Účasť na predsedníctve SSS a Speleomítingu v Lipt. Jáne 8. - 9. 5.
 • Akcie v Pružinskej Dúpnej jaskyni, úprava prehliadkovej trasy
 • Práce na NCH K. Brančíka k Dúpnej, výmena infotabule
 • Podujatie Zelená modrá, 10. ročník (v Čelkovej Lehote a Dúpnej j.):

turistický pochod Čelkovská desiatka, cyklotrasa, country festival,
nasvietenie Pružinskej Dúpnej jaskyne a koncert v jaskyni 27. a 28. 6.

 • 61. jaskyniarsky týždeň SSS v Čachtickom krase 5. - 9. 8.
 • Prezentácia JK a návšteva jaskyne v rámci Horomil festu 24. - 27. 9.
 • Akcia Strážovské vrcholenie na Kortmanke a v Dúpnej, 8. ročník 4. 10.
 • Akcia s KST V. Uherce október
 • Kortmanka, práce v priepasti
 • Jaskyne na Hrubej Kačke, pokračovanie v ich prolongácii a zameriavaní
 • Prieskumné práce v Četníkovej svadbe
 • Prieskum a sondovanie v ďalších jaskyniach Strážovských a Súľovských vrchov, v lokalitách Považského Inovca a Tribeča
 • Meračské práce v jaskyniach, vyhotovenie máp, dokončenie mapy Podskalskej jaskyne
 • Pokračovanie paleontologického výskumu v Pružinskej Dúpnej jaskyni (so ZO Býčí skála ČSS)
 • Aktivity v Dúpnej a iné akcie pre školy a verejnosť, spolupráca s obcou Pružina, zariadeniami a organizáciami CR atď.
 • Temné jaskyne, prieskumné a ochranárske práce, práce na NCH (značenie, štvrtý infopanel), uzáver Veľkej temnej jaskyne
 • Osadenie nového smerovníka, informačných tabuliek a reťazí pri Partizánskej jaskyni
 • Pravidelne aktualizovať vývesnú skrinku v AC Manínska Tiesňava
 • Iné prezentácie v rámci PR (public relations), spolupráca s médiami
 • Spolupráca v rámci členstva JK v OZ Mikroregión Stráž. vrchy a OOCR Región Horné Považie
 • Spolupráca s inými jaskyniarskymi, turistickými, príp. horolezeckými klubmi, najmä s JK Dubnica nad Váhom, Terchová a i.
 • Zájazd
 • Projekty (mesto, VÚC...)
 • Publikovať v Spravodaji, Krásach Slovenska a inde vrátane klubovej webovej stránky, tú oživiť a pravidelne aktualizovať
 • Vydať vreckový kalendárik a nástenný kalendár 2021
 • Príprava a vydanie iných publikácií (napr. k Zelenej modrej)


JK Strážovské vrchy, Mgr. Bohuslav Kortman, Stred 66/61, 017 01, Považská Bystrica ,+421 905 488 028 
administrátor : pesko@speleostrazov.sk 

Vytvorené službou Webnode
Vytvorte si webové stránky zdarma! Táto stránka bola vytvorená pomocou služby Webnode. Vytvorte si vlastný web zdarma ešte dnes! Vytvoriť stránky