Pružinska Dúpna jaskyňa

Pružinská Dúpna jaskyňa

Najznámejšia jaskyňa Strážovských vrchov a jedna z najstarších jaskýň na Slovensku, s bohatou históriou a neobyčajnou kvapľovou výzdobou. Prístupná verejnosti je od mája do októbra, návštevu treba vopred ohlásiť Jaskyniarskemu klubu Strážovské vrchy Slovenskej speleologickej spoločnosti, a to buď telefonicky: 0905 488 028, alebo e-mailom: bohuslav.kortman@speleostrazov.sk

Z Priedhoria (miestna časť obce Pružina v okrese Považská Bystrica), kam sa dá dostať autobusom alebo zaparkovať auto, trvá cesta k jaskyni asi pol hodiny pešo po náučnom chodníku dolinou Rečica s krátkou zastávkou na jaskyniarskej základni. Jaskyňu môžu navštíviť aj deti v sprievode dospelých.

Trvanie prehliadky: cca 30 minút

Oblečenie a obuv: turistické

Osvetlenie: vlastné baterky (čelovky)

Upozornenie: Jaskyňa je každoročne od 1. novembra do 30. apríla pre verejnosť uzavretá!