Plán aktivít na rok 2022

Plánované aktivity JKSV v roku 2022

1, Výročná členská schôdza 5. 2.

2, Účasť na valnom zhromaždení SSS a Speleomítingu (máj)
3, Podujatie Zelená modrá, 12. ročník (v Čelkovej Lehote a Pružinskej Dúpnej j.):
    turistický pochod Čelkovská desiatka, cyklotrasa, country festival,
    nasvietenie Pružinskej Dúpnej jaskyne a koncert v jaskyni 25. a 26. 6. 
4, Jaskyniarsky týždeň SSS Malé Karpaty (august) 
5, Stretnutie v Temných j., 4. ročník (august)
6, Prezentácia JK a návšteva jaskyne v rámci Horomil festu 
7, Akcia Strážovské vrcholenie, 8. ročník 2. 10. 
8, Akcie v Pružinskej Dúpnej jaskyni
9, Kortmanka, práce v priepasti 
10, Jaskyne na Hrubej Kačke, pokračovanie v ich prolongácii a zameriavaní 
11, Prieskumné a mapovacie práce v Četníkovej svadbe 
12, Prieskum a sondovanie v ďalších jaskyniach Strážovských a Súľovských vrchov, v         lokalitách Považského Inovca a Tribeča  
13, Prac. akcia v Dobrolínskej jaskyni (s KST V. Uherce a SK Tribeč)
14, Pokračovanie paleontologického výskumu v Pružinskej Dúpnej jaskyni (so ZO Býčí       skála ČSS)
15, Aktivity v Dúpnej a iné akcie pre školy a verejnosť, spolupráca s obcou Pružina,           zariadeniami a organizáciami CR atď. 
16, Temné jaskyne, prieskumné a ochranárske práce, práce na NCH (štvrtý infopanel),       uzáver Veľkej temnej jaskyne 
17, Osadenie nového smerovníka, informačných tabuliek pri Partizánskej jaskyni
18, Pravidelne aktualizovať vývesnú skrinku v AC Manínska Tiesňava 
19, Iné prezentácie v rámci PR (public relations), spolupráca s médiami 
20, Spolupráca v rámci členstva JK v OZ Mikroregión Stráž. vrchy a OOCR Región              Horné Považie  
21, Spolupráca s inými jaskyniarskymi, turistickými, príp. horolezeckými klubmi, najmä       JK Dubnica nad Váhom, Terchová a i. 
22, Zájazd
23, Projekty (mesto, VÚC...) 
24, Publikovať v Spravodaji, Krásach Slovenska a inde vrátane klubovej webovej                stránky, tú pravidelne aktualizovať 
25, Vydať vreckový kalendárik a nástenný kalendár 2023 
26, Príprava a vydanie iných publikácií
 

 

JK Strážovské vrchy, Mgr. Bohuslav Kortman, Stred 66/61, 017 01, Považská Bystrica ,+421 905 488 028 
administrátor : pesko@speleostrazov.sk 

Vytvorené službou Webnode
Vytvorte si webové stránky zdarma! Táto stránka bola vytvorená pomocou služby Webnode. Vytvorte si vlastný web zdarma ešte dnes! Vytvoriť stránky