Plán aktivít na rok 2021

Plánované aktivity JKSV v roku 2021

1. Výročná členská schôdza
2. Účasť na predsedníctve SSS a Speleomítingu v Lipt. Jáne
3. Podujatie Zelená modrá, 11. ročník (v Čelkovej Lehote a Dúpnej j.):
    turistický pochod Čelkovská desiatka, cyklotrasa, country festival,                    nasvietenie Pružinskej Dúpnej jaskyne a koncert v jaskyni 26. a 27. 6.  
4. Jaskyniarsky týždeň SSS
5. Prezentácia JK a návšteva jaskyne v rámci Horomil festu
6. Akcia Strážovské vrcholenie na Kortmanke a v Dúpnej, 8. ročník 3. 10.
7. Akcie v Pružinskej Dúpnej jaskyni, úprava prehliadkovej trasy
8. Práce na NCH K. Brančíka k Dúpnej, úprava chodníka
9. Kortmanka, práce v priepasti
10. Jaskyne na Hrubej Kačke, pokračovanie v ich prolongácii a zameriavaní
11. Prieskumné a mapovacie práce v Četníkovej svadbe
12. Prieskum a sondovanie v ďalších jaskyniach Strážovských a Súľovských         vrchov, v lokalitách Považského Inovca a Tribeča
13. Prac. akcia v Dobrolínskej jaskyni (s KST V. Uherce)
14. Pokračovanie paleontologického výskumu v Pružinskej Dúpnej jaskyni (so       ZO Býčí skála ČSS)
15. Aktivity v Dúpnej a iné akcie pre školy a verejnosť, spolupráca s obcou           Pružina, zariadeniami a organizáciami CR atď.
16. Temné jaskyne, prieskumné a ochranárske práce, práce na NCH (štvrtý            infopanel), uzáver Veľkej temnej jaskyne
17. Osadenie nového smerovníka, informačných tabuliek pri Partizánskej                jaskyni
18. Pravidelne aktualizovať vývesnú skrinku v AC Manínska Tiesňava
19. Iné prezentácie v rámci PR (public relations), spolupráca s médiami
20. Spolupráca v rámci členstva JK v OZ Mikroregión Stráž. vrchy a OOCR            Región Horné Považie
21. Spolupráca s inými jaskyniarskymi, turistickými, príp. horolezeckými                  klubmi, najmä s JK Dubnica nad Váhom, Terchová a i.
22. Zájazd
23. Projekty (mesto, VÚC...)
24. Publikovať v Spravodaji, Krásach Slovenska a inde vrátane klubovej                webovej stránky, tú pravidelne aktualizovať
25. Vydať vreckový kalendárik a nástenný kalendár 2022
26. Príprava a vydanie iných publikácií (napr. k Zelenej modrej)

JK Strážovské vrchy, Mgr. Bohuslav Kortman, Stred 66/61, 017 01, Považská Bystrica ,+421 905 488 028 
administrátor : pesko@speleostrazov.sk 

Vytvorené službou Webnode
Vytvorte si webové stránky zdarma! Táto stránka bola vytvorená pomocou služby Webnode. Vytvorte si vlastný web zdarma ešte dnes! Vytvoriť stránky